Gå til hovedindhold

Betingelser for anvendelse 

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR FOR BRUG OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DETTE WEBSTED 

Indledning 

Dette websted www.ocuwellness.dk (”websted” eller “service”) ejes og drives af Santen OY, Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere, Finland, www.santen.dk (“Santen”) for at tilbyde besøgende på vores websted ("dig", "dine" eller "brugere") generel information om tørre øjne-sygdom håndkøbsbehandlinger for tørre øjne-sygdom, vilkårene (som defineret i afsnittet nedenfor) og andre oplysninger, der kræves af gældende love og regler. 

Disse vilkår for brug af dette websted (“Vilkår”), samt Santens websted [TILFØJ DET PASSENDE LINK TIL DEN RELEVANTE : Privatlivspolitik] styrer brugen af denne hjemmeside. Ved at tilgå eller på anden måde bruge dette websted anerkender du, at du har læst og forstået, at dette websted er underlagt disse vilkår som angivet nedenfor, og du erklærer, at du mindst er 18 år gammel. 

Santen forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår til enhver tid uden forudgående varsel. En sådan ændring træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelse på dette websted. Din fortsatte adgang til eller brug af webstedet, efter at ændringerne er trådt i kraft, anses for din endelige accept af de ændrede vilkår. 

Licens og brugsomfang 

Dette websted, inklusive dets "look and feel" og alt dets indhold, inkluderet, men ikke begrænset til, tekst, billeder, grafik og videofiler er beskyttet af copyright, varemærker og andre gældende love og traktater rundt om i verden. Dette indhold tilhører eller er licenseret til Santen. Alle rettigheder forbeholdes. 

Intet indeholdt på dette websted skal fortolkes som at give en licens eller andre rettigheder i henhold til patenter, varemærker, ophavsret eller anden intellektuel ejendom tilhørende Santen eller nogen tredjepart. Santen kan afbryde, ændre eller begrænse din brug af dette websted af enhver grund uden varsel. 

Indholdet på dette websted må ikke kopieres, downloades, ændres, formidles, gøres tilgængeligt for tredjeparter til andre formål end personlig, ikke-kommerciel brug uden Santens udtrykkelige forudgående tilladelse. 

Medmindre andet er angivet, er alle varemærker på dette websted beskyttet af varemærkeloven. Santens produktnavne, logoer, designs, slogans og handelsbeklædning, der vises på dette websted, er registrerede varemærker, servicemærker, handelsnavne eller design og er beskyttet af gældende love. Derfor er enhver handling, der krænker disse rettigheder, strengt forbudt. 

Andre firma-, produkt- og servicenavne på dette websted kan være varemærker eller servicemærker ejet af tredjeparter. 

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning 

DETTE WEBSTED OG DE OPLYSNINGER, DET INDEHOLDER, ER TILGÆNGELIGE, "SOM DE ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET. VI GARANTERER IKKE FOR, AT OPLYSNINGERNE PÅ DETTE WEBSTED ER OPDATEREDE, NØJAGTIGE ELLER FULDSTÆNDIGE, OG DU BØR IKKE BRUGE DET SOM GRUNDLAG FOR NOGEN BESLUTNING ELLER NOGEN HANDLING. VI FRASKRIVER OS ENHVER GARANTI FOR, AT OPLYSNINGERNE PÅ DETTE WEBSTED VIL VÆRE FRI FOR AFBRYDELSE, ELLER AT WEBSTEDET ER FRI FOR VIRUS, ORME, TROJANSKE HESTE ELLER ANDEN KODE, DER KAN VÆRE SKADELIG FOR DIT UDSTYR ELLER DIN SOFTWARE. 

Santen gør en rimelig indsats for at holde indholdet på dette websted nøjagtigt, fuldstændigt og opdateret, men Santen frasiger sig udtrykkeligt enhver garanti eller repræsentation vedrørende dets nøjagtighed, fuldstændighed eller valuta. Desuden forbeholder Santen sig retten til at justere, suspendere eller afbryde driften af dette websted uden forudgående varsel, og Santen er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tab som følge deraf. 

Du er ansvarlig for at verificere enhver information, før du stoler på den. Brug af denne hjemmeside og det tilgængelige indhold på dette websted er på egen risiko. Det er dit ansvar at træffe foranstaltninger for at forhindre skade forårsaget af computervirus, orme osv., og Santen er ikke ansvarlig for skader forårsaget af sådanne ødelæggende elementer. 

Santen er ikke ansvarlig for skader opstået som følge af brugen af oplysningerne på dette websted eller selve dette websted. 

Ansvarsfraskrivelse for rådgivning om medicinske eller professionelle tjenester 

Oplysningerne på dette websted er beregnet til offentligheden og vedrører kun håndkøbsbehandlinger, ikke receptpligtig medicin. Indholdet af dette websted er beregnet til at give en generel informationsressource om tørre øjen-sygdomme, deres årsager og omfanget af håndkøbsbehandlinger og bør ikke stoles på eller fortolkes som en erstatning for eller som en lægeerklæring eller medicinsk rådgivning vedrørende noget specifikt medicinsk problem eller nogen faktiske omstændigheder. Brugere af denne hjemmeside rådes specifikt til at søge lægehjælp ved straks at kontakte deres sundhedspersonale vedrørende enhver medicinsk tilstand, der kan kræve behandling. 

Sikkerhedsbevågenhed og klager over produktkvalitet  

Hvis du bemærker nogen bivirkninger, skal du søge læge. Din læge eller dit apotek er den bedste kilde til information om dit helbred. 

Som det kræves af gældende lovgivning af hensyn til sikkerhed og produktkvalitet og sikkerhedsformål vil vi også modtage din forespørgsel/klage vedrørende vores produkter.  

For at få en rapport om sikkerheden (bivirkninger) og kvalitet (kvalitetsklage) af vores lægemidler kan du ringe til 89 87 13 35 eller sende en e-mail til medinfo@santen.dk.  

Vi vil også indsamle og behandle dine data for at overholde vores juridiske forpligtelser i forbindelse med lægemiddelkvalitet og -sikkerhedsovervågning og -rapportering. 

Vedrørende mere information om, hvordan vi indsamler og bruger dine personlige data til sikkerhedsovervågning og produktkvalitetsklager, besøg venligst vores fortrolighedserklæring vedrørende medicinske, sikkerhedsbevågenhed og produktkvalitetsklager her : https://www.santen.eu/data-privacy/handling-of-medical-information

Information fra brugerne 

Santen er ikke forpligtet til at svare på kommunikation via e-mail eller mailformularer i forbindelse med dette websted, medmindre det er påkrævet ved lov. Medmindre andet er påkrævet ved lov, og undtagen som dikteret af vores [TILFØJ DET PASSENDE LINK TIL DEN RELEVANTE : Privatlivspolitik], er og vil enhver kommunikation eller ethvert materiale leveret af dig gennem dette websted via e-mail eller på anden måde, herunder alle data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende, blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-proprietært. 

Privatliv 

Enhver personlig identificerende information indsamlet via dette websted vil blive behandlet og brugt i overensstemmelse med vores [TILFØJ DET PASSENDE LINK TIL DEN RELEVANTE : Privatlivspolitik] såvel som vores [TILFØJ DET PASSENDE LINK TIL DEN RELEVANTE : Cookiepolitik] indarbejdet i disse vilkår ved henvisning. Hvis du ønsker mere information om vores privatlivspraksis, bedes du sende os en e-mail på privacy-emea@santen.com

Medmindre vi aftaler andet skriftligt, kræver vi, at du kun bruger alle personlige oplysninger, som vi giver dig om medlemmer af vores personale og/eller tredjeparter til de formål, hvortil sådanne oplysninger videregives til dig, og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove og regler. 

Tredjepartswebsteder og links 

Vi kan give links til tredjepartswebsteder for din bekvemmelighed. Sådanne links udgør ikke en godkendelse fra Santen af tredjepartsprodukter eller -tjenester eller noget af indholdet på sådanne tredjepartswebsteder. Bemærk venligst, at Santen ikke har noget ansvar eller nogen autoritet over indholdet af sådanne tredjepartswebsteder og vil ikke være ansvarlig for tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug af dem. Adgang til alle websteder, der er linket til dette websted, er på eget ansvar. 

Desuden skal du indhente forudgående skriftlig tilladelse fra Santen, hvis du har til hensigt at lægge dette websted op på et andet websted eller gøre brug af dette websted på anden måde end angivet i disse vilkår. Bemærk venligst, at Santen ikke har noget ansvar eller nogen autoritet over indholdet af noget websted, der poster eller gør brug af dette Santen-websted. 

Gældende lov, jurisdiktion og adskillelse 

Disse vilkår er underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovene i Danmark. Alle retssager vedrørende enhver uenighed, der opstår som følge af, i forbindelse med eller relateret til vilkårene eller dette websted, er underlagt domstolenes jurisdiktion i Danmark, medmindre andet kræves ved lov. 

Santen erklærer ikke, at oplysningerne på hjemmesiden er passende eller tilgængelige til brug andre steder, og adgang til Santens websted fra områder, hvor indholdet på webstedet kan være ulovligt, er forbudt. Dem, der vælger at få adgang til Santens hjemmeside fra andre steder eller andre lande end Danmark, gør det på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse af gældende lokale love. 

Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for ugyldig eller ikke kan håndhæves af en domstol med kompetent jurisdiktion, forbliver de øvrige bestemmelser i disse vilkår i fuld kraft og virkning. I et sådant tilfælde kan Santen behørigt erstatte enhver sådan ugyldig eller ikke-gennemførlig bestemmelse i disse vilkår med en gyldig bestemmelse, der kan håndhæves, og som i det omfang, det er muligt, kan anvendes til at opnå de samme økonomiske, forretningsmæssige og andre formål som en sådan ugyldig eller ikke gennemførlig bestemmelse. 

Ansvar og krænkelser 

Du påtager dig alt ansvar for din brug af eller adgang til denne hjemmeside, herunder din adgang til enhver Santen- eller anden litteratur, der er tilgået via denne hjemmeside, og giver afkald på alle krav eller årsager til handling mod Santen. 

Desuden garanterer du hermed, at du ikke vil bruge denne hjemmeside til at: 
(a) uploade, poste, e-maile eller på anden måde overføre indhold, der er ulovligt, skadeligt, truende, krænkende, chikanerende, ærekrænkende, vulgært, obskønt, en krænkelse af en andens privatliv, hadefuldt eller racistisk, etnisk diskriminerende eller på anden måde upassende, 
(b) uploade, poste, e-maile eller på anden måde overføre personlige data om andre end dig selv uden denne persons forudgående skriftlige samtykke, 
(c) uploade, poste, e-maile eller på anden måde overføre indhold, der krænker nogen parts patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder, 
(d) overtræde nogen gældende lov eller forordning i forhold til din brug af hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, regler udstedt af enhver værdipapirbørs eller 
(e) indsamle eller opbevare personlige data om andre brugere. 

Du anerkender og accepterer, at vi kan afslutte adgangen til din hjemmeside, hvis din adfærd viser sig at være ulovlig, voldelig eller uforenelig med ånden og vilkårene i disse vilkår. Derudover forbeholder vi os retten til at fjerne alt materiale, som vi anser for upassende, ulovligt eller på nogen måde i modstrid med vores accepterede værdier og etiske standarder. 

Vi anbefaler brugere, der finder upassende indhold, at kontakte os med det samme på info.dk@santen.com.  

Kontaktinformation 

Hvis du har spørgsmål til disse vilkår, bedes du kontakte os på: info.dk@santen.com.  

Sidst opdateret: 31. augusti, 2022