Gå til hovedindhold

Privatlivspolitik 

Vores forpligtelse til privatliv 

Dette websted www.ocuwellness.dk (”websted” eller “service”) drives af Santen OY, Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere, Finland, www.santen.dk (“Santen”) for at tilbyde besøgende på vores websted (“du”, “din” eller “webstedbrugere”) sygdom med tørre øjne, håndkøbsbehandlinger for tørre øjensygdomme. 

Hos Santen anerkender vi vigtigheden af og er fuldt ud forpligtet til at beskytte privatlivets fred for persondata relateret til alle individer, som vi interagerer med – herunder patienter, medlemmer af offentligheden, sundhedspersonale og forretningspartnere. 

Indledning 

Denne privatlivspolitik ("Politikken") angiver, hvordan Santen indsamler, behandler og beskytter persondata for de personer, som vi interagerer med. Denne politik er designet til at hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger, når du bruger vores websted eller interagerer med os. 

Enkeltpersoner anbefales at læse denne politik omhyggeligt, før de afslører personlige data gennem enhver kommunikation med Santen for at anmode om præciseringer og/eller flere oplysninger vedrørende det tilgængelige undervisningsmateriale, der offentliggøres via dette websted. Ved at besøge vores websted eller ved at give os dine personlige data, accepterer og giver du dit samtykke til indsamling, brug og videregivelse af dine personlige oplysninger som beskrevet i denne politik. 

Denne politiks omfang 

Denne politik er specifikt beregnet til at give oplysninger til vores webstedsbrugere, medlemmer af offentligheden, der interagerer med Santen, og patienter, der bruger Santen-produkter. 

Personlige data vi indsamler 

Vi kan indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig, herunder men ikke begrænset til: 

 • Generelle identifikationsdata og kontaktoplysninger, såsom navn, post- og/eller e-mailadresse, telefonnummer, når du sender en forespørgsel til Santen efter at have besøgt/brugt vores websted; 

 • Professionelle data såsom din virksomhedsadresse, virksomheds-e-mailadresse, virksomhedstelefonnumre, stillingsbetegnelse/stilling efter enhver kommunikation, du måtte have med os, hvor du udtrykker din interesse for Santens aktiviteter, 

 • Digitale data genereret fra din brug af vores websted såsom IP-adresse, din browsertype og version, tidszoneindstilling, tidsperiode for brugerens ophold på en enkelt side, den interne stianalyse og/eller andre parametre vedrørende brugerens operativsystem og computermiljø, browser-plug-in-typer og -versioner, operativsystem og platform og andre data, der overføres via cookies. Disse data indsamles og bruges kun på en aggregeret og ikke umiddelbart identificerbar måde; de kan blandt andet bruges til at fastslå ansvar i tilfælde af hypotetiske forbrydelser mod webstedet eller efter anmodning fra offentlige myndigheder. 

Bemærk venligst, at Santen ikke vil indsamle og behandle dine finansielle og økonomiske oplysninger.  

Måder at indhente personoplysninger på 

I de fleste tilfælde vil Santen indsamle data direkte fra dig, selvom vi nogle gange vil indhente data om dig fra offentlige eller tredjeparts datakilder, herunder men ikke begrænset til tilfælde, hvor Santen kan indsamle data fra din computer eller andre enheder, du bruger, når du besøger Santens websted, såsom internetprotokol (IP), domænenavn, internetudbyder (ISP), data om dato og klokkeslæt for din anmodning og andre oplysninger leveret af sporingsteknologier (f.eks. gennem Google Analytics). Se venligst vores [TILFØJ LINKET TIL SPECIFIK LOKAL Cookiepolitik] for at få yderligere oplysninger om vores brug af cookies. 

Når du bliver bedt om at afgive personlige data, kan du afvise. Men hvis du vælger ikke at give data, der er nødvendige for, at vi kan levere yderligere tjenester til dig, er vi muligvis ikke i stand til at give dig sådanne oplysninger. 

Formål med behandling af personoplysninger 

Santen vil indsamle, opbevare og på anden måde behandle dine personoplysninger for at give generel information om tørre øjne-sygdom, håndkøbsbehandlinger for tørre øjne-sygdomme eller til formål tilladt i henhold til gældende love, herunder den danske databeskyttelseslov som ændret og i kraft og på de vilkår, der er angivet i denne politik. Ved at tilmelde dig og bruge dette websted giver du Santen din udtrykkelige tilladelse til at behandle dine personoplysninger med det formål at levere tjenester til dig og til andre kompatible formål som yderligere beskrevet nedenfor: 

 • Håndtering af vores relationer/kommunikation med enkeltpersoner: for eksempel besvarelse af spørgsmål og kommentarer eller forespørgsler om vores online undervisningsmateriale. 

 • Webstedsfunktioner: analyse af din brug af vores websted og indsamling af feedback for at sikre, at indhold fra vores websted præsenteres på den mest effektive måde for dig og din enhed. 

 • Tilvejebringelse og administration af din bruger-/kundekonto. 

 • Give og administrere din adgang til vores websted. 

 • Tilpasse og skræddersy din oplevelse på vores hjemmeside. 

 • Levering af vores produkter og tjenester til dig. 

 • Tilpas og skræddersy vores produkter og tjenester til dig. 

 • Forsyne dig med trykte eller e-mailnyhedsbreve, kampagner, advarsler, produktlanceringer, konkurrencer, tilbud og andre opdateringer relateret til produkter og tjenesteydelser på vores websted (du kan til enhver tid afmelde eller framelde dig ved at klikke på afmeld-linket nederst på enhver e-mail, du modtager, eller ved at kontakte os). 

 • Markedsundersøgelse. 

Santen vil behandle personoplysninger til yderligere formål, hvor det er lovligt at gøre det, eller når denne er juridisk forpligtet til det. 

Juridisk grundlag for behandlingen 

Santen behandler personoplysninger baseret på en eller flere af følgende betingelser: 

 • Hvor du har givet dit samtykke (i hvilket tilfælde et sådant samtykke kan trækkes tilbage til enhver tid og uden at give nogen grund), 

 • Hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt (f.eks. for at overholde vores kvalitets- og sikkerhedsforpligtelser), 

 • Hvor det er nødvendigt at overholde vores kontraktlige forpligtelser over for dig eller 

 • Hvor behandlingen er funderet på vores overordnede legitime interesser. 

Omdiriger til andre websteder 

Fra dette websted kan du oprette forbindelse gennem særlige links til andre websteder tilhørende tredjeparter. Santen godkender eller anbefaler ikke disse siders indhold eller tjenester og påtager sig intet ansvar med hensyn til behandlingsaktiviteter af personlige data eller enhver aktivitet af eller indhold på tredjepartswebsteder, som vores websted indeholder links til. Vi opfordrer dig til at læse og være opmærksom på privatlivspolitikken og alle andre politikker for hvert websted, du besøger. Husk, at erklæringerne i denne politik udelukkende gælder for oplysninger indsamlet af Santen. 

Sted for databehandling og transmissionsmåder 

Santen OY (Danmark) er placeret i Danmark. Santen opererer også gennem tilknyttede selskaber i Japan og andre lande rundt om i verden. Personlige data om dig kan være tilgængelige for Santen EMEA-tilknyttede selskaber samt i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning for Santens tilknyttede selskaber uden for Den Europæiske Union (“EU”)/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”) og for udvalgte leverandører og partnere etableret i Storbritannien, EU/EØS eller globalt. 

Hvor Santen behandler personoplysninger i lande, der muligvis ikke giver det samme niveau af databeskyttelse som i Danmark, vil Santen implementere rimelige og passende juridiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at garantere sikre sikkerheden af behandlingen og især for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller videregivelse. 

I mangel af en beslutning om tilstrækkelighed vil Santen implementere passende dataoverførselsmekanismer (såsom EU Standard Contractual Clauses (SCC'er)) eller enhver anden officielt godkendt dataoverførselsmekanisme for alle grænseoverskridende dataoverførsler fra Danmark til et tilknyttet selskab eller en tredjepart (dataansvarlig eller databehandler) beliggende i et tredjeland uden for Danmark og/eller uden for EU/EØS med det formål at sikre sådanne overførsler og opnå et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. 

Kontraktlige aftaler med tredjeparter og internationale dataoverførsler 

Som dataansvarlig tilstræber Santen at etablere et højt niveau af databeskyttelse og privatliv for både sine registrerede og partnere. Til det formål har Santen udviklet og bruger specifikt privatlivs- og sikkerhedsrelateret sprog i sine kontraktlige aftaler med tredjepartstjenesteudbydere, der handler til fordel for Santen som databehandlere, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. 

Gennem sine privatlivsoverensstemmende kontraktlige arrangementer fastlægger Santen omfanget, emnet, varigheden og formålet med de databehandlingsaktiviteter, der udføres af dets databehandlere og deres underbehandlere (hvis nogen), samt de typer af personoplysninger, der behandles, og de involverede kategorier af registrerede. Desuden gives der detaljer vedrørende tjenesteudbyderens forpligtelser i rollen som databehandler, som vejledende omfatter dennes fortrolighedsforpligtelser, proceduren, der skal følges i tilfælde af en databrudshændelse, samarbejde om henvendelser fra registrerede og myndigheder, bistand til udførelse af databeskyttelseskonsekvensvurderinger, internationale dataoverførselsmekanismer, der skal iværksættes i tilfælde af grænseoverskridende dataoverførsler, specifikke regler for due diligence og inddragelse af underdatabehandlere, implementering af passende sikkerhedsforanstaltninger og tilsagn om erstatning for brud på persondatasikkerheden. 

Vores tjenesteudbydere er forpligtet til at være gennemsigtige og informere os på forhånd om deres tilknyttede virksomheder og eventuelle eksterne samarbejdspartnere (der fungerer som underbehandlere), der kan være involveret i behandlingsaktiviteter. I tilfælde af at en tjenesteudbyder og/eller nogen af dennes samarbejdspartnere er placeret uden for Danmark, anmoder vi om nødvendigt om, at de også gennemfører passende dataoverførselsmekanismer med sådanne tredjeparter for at dække eventuelle videreoverførsler, især EU Standard Contractual Clauses (SCC'er) eller anden godkendt overførselsmekanisme i mangel af en tilstrækkelighedsbeslutning og/eller andre databeskyttelsesrelaterede certificeringer implementeret af sådanne tredjeparter. Denne tilgang etablerer og opretholder et højt niveau af databeskyttelse og privatliv for de personer, vi interagerer med i Danmark og andre lande. 

Videregivelse af personlige data 

Personoplysninger videregives ikke til uspecificerede modtagere. Santen videregiver dine personlige data til tredjepartsmodtagere , hvor dette er nødvendigt, for at disse kan udføre deres opgaver, hvor dette med rimelighed er tilladt for at forfølge sine legitime forretningsmål og som krævet af gældende lovgivning. Dine personlige data vil kun blive videregivet i overensstemmelse med gældende love, og passende sikkerhedsforanstaltninger gennem kontraktlige aftaler vil blive etableret for at beskytte dine personlige data. 

Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjeparter, som vi har et kontraktforhold med, for at disse kan levere produkter og tjenester til dig på vores vegne. Disse kan omfatte betalingsbehandling, levering af varer, søgemaskinefaciliteter, annoncering og markedsføring. I nogle tilfælde kan tredjeparter kræve adgang til nogle af eller alle dine data. Hvor nogle af dine data er nødvendige til et sådant formål, vil vi tage alle rimelige skridt for at sikre, at dine data vil blive håndteret sikkert og i overensstemmelse med dine rettigheder, vores forpligtelser og tredjepartens forpligtelser som anført. i henhold til loven.  For mere detaljeret information om disse databehandlere og for en kopi af de relevante databeskyttelsesforanstaltninger kan du sende en e-mail til Santen EMEA Privacy Office på privacy-emea@santen.com.

Sikkerhed og dataopbevaring 

Vi vil tage alle nødvendige skridt for at sikre, at dine data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne politik, gældende databeskyttelseslove og -forskrifter samt internationale sikkerhedsstandarder. Alle data, du giver os, gemmes på sikre servere og tilgås og bruges i henhold til vores sikkerhedspolitikker og -standarder. Santen har implementeret rimelige fysiske, tekniske og ledelsesmæssige kontroller og sikkerhedsforanstaltninger for at holde dine personlige data beskyttet mod uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring og ødelæggelse. Sådanne foranstaltninger kan omfatte, men er ikke begrænset til: firewalls, adgangskontrol, kryptering af information, mens den lageres, adskillelse af opgaver og lignende sikkerhedsprotokoller. Adgang til dine personlige data er begrænset til et begrænset antal Santen-ansatte, hvis pligter med rimelighed kræver sådanne oplysninger, og tredjeparter, som Santen indgår kontrakt med om at udføre forretningsaktiviteter på dennes vegne. Vores medarbejdere er blevet oplært i vigtigheden af privatliv, og hvordan man håndterer og administrerer personlige oplysninger hensigtsmæssigt og sikkert. 

Vi vil opbevare dine personlige data i den tid, der er strengt nødvendig for at opnå de formål, som dataene blev indsamlet til, og ethvert andet tilladt associeret formål.  

Til salgsfremmende og e-mail-marketingformål kan vi opbevare dine personlige data, indtil en anmodning om fjernelse modtages, eller maksimalt 3 år efter, at en e-mailadresse bliver inaktiv.   

Data kan opbevares i længere tid, hvor gældende love eller regler kræver eller tillader Santen at gøre det. Når dine data ikke længere er nødvendige, vil de enten blive irreversibelt anonymiseret (og de anonymiserede oplysninger kan opbevares) eller destrueret sikkert. 

 

Automatiseret beslutningstagning 

Automatiseret beslutningstagning som en del af dette websted er udelukkende begrænset til at administrere dine profilpræferencer og andre oplyste detaljer fra dig for at lette din adgang til webstedet og dermed til vores produkter og tjenester. Vi vil også analysere din brug af platformen for at skræddersy dens indhold til dine interesser og præferencer og sende dig e-mail-meddelelser med relateret indhold og opdateringer med forbehold for din udtrykkelige tilladelse.  

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan automatisk beslutningstagning ved at kontakte os på  privacy-emea@santen.com .  

Tilmelding til vores nyhedsbrev 

På vores websted kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev for at få de seneste nyheder, blogs og tilbud. Baseret på dit forudgående samtykke vil vi indsamle og bruge den e-mailadresse, du angiver, til at sende dig nyhedsbrevet. 

Når du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på vores websted, bliver dit abonnement automatisk aktiveret.  

For at forhindre misbrug af dine personlige data logger vi dit abonnement og din bekræftelse, arkiverer den IP-adresse, du bruger, når du abonnerer, tidspunktet for dit abonnement og bekræftelse, meddelelserne sendt af os vedrørende dit abonnement, og ordlyden af dit abonnement. abonnement og bekræftelse. 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev. For at erklære, at du ønsker at afmelde, bedes du sende en e-mail til: unsubscribe@santen.com eller bruge kontaktoplysningerne som nævnt nedenfor (under Dine databeskyttelsesrettigheder og kontaktoplysninger). 

Dine rettigheder til databeskyttelse 

I henhold til gældende love og underlagt eventuelle juridiske begrænsninger kan du have ret til at anmode os om at: 

 • Give dig yderligere detaljer om behandlingen af dine personoplysninger, 

 • Give dig adgang til dine personlige data, som vi opbevarer om dig, 

 • Opdatere eventuelle unøjagtigheder i de personlige oplysninger, vi har, som er påvist at være unøjagtige eller ufuldstændige, 

 • Slette alle personlige oplysninger, som vi ikke længere har et lovligt grundlag for at bruge, 

 • Give dig eller en tredjepart en kopi af dine data i et digitalt format (dataportabilitet), 

 • Stoppe en bestemt behandling, når du trækker dit samtykke tilbage, 

 • Gøre indsigelse mod enhver behandling baseret på legitime interesser eller offentlige interesser i at behandle oplysninger, medmindre vores grunde til at foretage denne behandling opvejer enhver forringelse af dine databeskyttelsesrettigheder og 

 • Begrænse visse aspekter af behandlingen af dine oplysninger. 

Alle databeskyttelsesrelaterede anmodninger skal stiles til Santen Privacy EMEA på privacy-emea@santen.com

Hvis vi ikke behandler din anmodning rettidigt, eller hvis du ikke er tilfreds med vores svar på enhver udøvelse af disse rettigheder, er du berettiget til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed. Yderligere information og kontaktoplysninger for den danske tilsynsmyndighed Datatilsynet kan findes på www.datatilsynet.dk.  

Opdatering af politik 

Santen forbeholder sig retten til at ændre denne politik fra tid til anden for at afspejle teknologiske fremskridt, juridiske og regulatoriske ændringer og Santens forretningspraksis, underlagt gældende love. Hvis Santen ændrer sin privatlivspraksis, vil en opdateret version af denne politik afspejle disse ændringer ved at offentliggøre eventuelle revisioner med den respektive opdatering af ikrafttrædelsesdatoen, der er angivet i bunden af denne politik. Vi opfordrer dig derfor til med jævne mellemrum at besøge denne side for at holde dig orienteret om, hvordan vi bruger dine personlige data. 

Kontaktinformation 

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med denne politik, eller du ønsker at få mere information om Santens privatlivspraksis, bedes du kontakte vores Santen privacy EMEA-kontor via e-mail på privacy-emea@santen.com

Seneste opdatering: 31. august, 2022